توسط مدار کنترل دما و رطوبت ،دما و رطوبت را میتوان اندازه گیری کرد و سپس دما و رطوبت یک اتاق را کنترل کرد. به عنوان مثال اگر دما کم شود یک هیتر  یا یک المنت روشن شود و اگر رطوبت کم شود یک رطوبت ساز روشن شود و دما و رطوبت را به صورت خودکار تنظیم کند

دانلود فایل آموزش و برنامه و شماتیک

قیمت سورس و شماتیک و نمونه ساخته شده = 55000 تومان

بروز شده شده در تاریخ [شهریور 93]    | توسط: مهدی زنده دل    |    |
نظرات()